15 mei 2023

Dit commentaar werd door Arie Van Hoe opgesteld.

Zie website van het IBR: Misbruik van vertrouwen en rekening-courant (Cassatie 21 maart 2023) (ibr-ire.be)