4 december 2020

De bedrijfsrevisoren controleren talrijke kmo’s en andere niet-complexe entiteiten. In dit verband, wordteen pragmatische aanpak uitgewerkt als leidraad voor de proportionele toepassing van de ISA’s in functie van de omvang en de complexiteit van de gecontroleerde entiteit, gericht op een effectieve en relevante controle tegen een beheerste kostprijs.