Uitreiking van de eerste editie van de ICCI-prijzen

2 mei 2023

138 views

Een nieuw modelverslag voor de gesubsidieerde uitgaven van NGO's

3 maart 2023

224 views

Een grotere visibiliteit voor de ICCI-publicaties!

3 maart 2023

514 views

Milieuvoorzieningen in België – Vergelijking met andere boekhoudkundige referentiestelsels

28 december 2022

234 views

Update van modeldocumenten

21 november 2022

650 views

Het ICCI herziet zijn standpunt wat betreft het antwoord op een verzoek van de Administratie van de Thesaurie betreffende het UBO-register

18 november 2022

482 views

ICCI stelt nieuwe modellen ISQM 1 ter beschikking

6 september 2022

951 views

WVV: Compilatie van TAA-artikelen

Update

8 april 2022

5974 views

Update commissarisverslagen 17/12/2021

17 december 2021

1098 views

Bijzondere werkzaamheden en voorzorgen van de bedrijfsrevisor bij het uitvoeren, controleren en beoordelen van de waardering van een onderneming volgens de methode van de geactualiseerde waarde van de kasstroom (discounted cash flow-methode)

19 november 2021

493 views

De (nieuwe) boekhoudkundige en fiscale aspecten van voorzieningen

24 juni 2021

602 views

Brexit: gevolgen voor het beroep van bedrijfsrevisor en de presentatie van financiële overzichten

30 april 2021

472 views

ICCI Jaarverslag 2020

2 april 2021

936 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

NIEUW

14 januari 2021

2771 views

Belangenconflicten bij intragroepsverrichtingen van genoteerde vennootschappen: recente ontwikkelingen (artikel)

13 november 2020

917 views

Update handleiding interne procedures antiwitwassen

21 oktober 2020

1314 views

COVID-19: Webinars blijven de norm tot eind juni 2021

22 juni 2020

1839 views

FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad

Update

18 mei 2020

3342 views

Nota aan bestuurders van verenigingen en stichtingen over de continuïteitsaspecten: wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden

30 april 2020

2986 views

FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van controlewerkzaamheden bij een cliënt?

28 april 2020

2726 views

FAQ COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt?

Nieuwe versie - vervangt versie van 20 april

24 april 2020

3642 views

FAQ COVID-19 : Modaliteiten inzake organisatie van algemene vergaderingen en vergaderingen van bestuursorganen overeenkomstig KB nr. 4 van 9 april 2020

Update 30 april 2020

30 april 2020

3392 views

FAQ COVID-19: Hoe de termijn van 60 dagen voor de afsluiting van het controledossier naleven indien de AV van de gecontroleerde entiteit wordt uitgesteld?

22 april 2020

3405 views

FAQ COVID-19: Waar dient de commissaris in het bijzonder aandacht aan te besteden bij de communicatie met de met governance belaste personen?

22 april 2020

3186 views

ICCI COVID 19: risico checklist

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

15 april 2020

2831 views

FAQ COVID-19: “non adjusting subsequent event”, impact op financiële rapportering en taak van de auditor

10 april 2020

4331 views

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

10 april 2020

7989 views

FAQ COVID-19: Elektronische handtekening commissarisverklaring

10 april 2020

2606 views

FAQ COVID-19: AML

8 april 2020

3332 views

Nieuw: voorbeeld van jaarverslag voor VZW's

8 april 2020

2118 views

FAQ COVID-19: impact op interne beheersing, frauderisico en audit op afstand

31 maart 2020

8350 views

FAQ COVID-19: Going Concern

26 maart 2020

10956 views

Eerste tool ISA audit beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1354 views

Update Handboek ISQC 1 beschikbaar in de modeldocumenten

27 november 2019

1221 views

Nieuwe versie van handleiding en compendium AML

6 september 2019

3847 views

Nieuwe FAQs overgang W Venn naar nieuw WVV

5 juni 2019

4449 views

Nieuw: Voorbeelden van opdrachtbrieven - gemeenschappelijke norm controle van KMO's

23 mei 2019

3873 views

Nieuwe versie commissarisverslag (maart 2019)

7 mei 2019

5560 views

Update Pack PE-KE versie 4.0 en publicatie van een Case Study

8 januari 2019

4887 views

Privacybeleid ICCI aangepast

28 december 2018

3632 views