27 april 2011

2011-1
ISBN: 978-90-466-0432-8

Op 29 april 2011 werd een gedeelte van de academische zitting van de algemene vergadering van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren gewijd aan de resultaten van de wetenschappelijke studie uitgevoerd door de Hogeschool Universiteit Brussel (HUB) en de Universiteit Gent (UGent) betreffende het bedrijfsrevisoraat in de verenigingssector.

Onderhavig boek tracht de volgende vragen te beantwoorden die in het kader van de studie werden gesteld:

1. Selectie van de auditor als commissaris: welke factoren spelen mee bij de keuze van de auditor?

2. Verloop van het commissarismandaat: hoe wordt de audit(or) gepercipieerd? (de verhoudingen tussen auditor en geauditeerde tijdens het auditproces evenals de verslaggeving over de audit op het einde van het auditproces)

3. Beoordeling van de auditor: welke factoren spelen mee bij een eventuele beslissing om van auditor te veranderen?


Online bestellen

Download PDF 


Inhoudstafel

 

DEEL 1 JURIDISCHE KADER

 • Hoofdstuk 1 Afbakening en belang van de non-profitsector in België
 • Hoofdstuk 2 Wetgeving met betrekking tot de rol van de bedrijfsrevisor in de verenigingen/ stichtingen 

DEEL 2 LITERATUURSTUDIE

 • Hoofdstuk 1 Keuze van de bedrijfsrevisor
 • Hoofdstuk 2 Perceptieonderzoek
 • Hoofdstuk 3 Wijziging van bedrijfsrevisor
 • Hoofdstuk 4 De relatie tussen de vzw en de commissaris
 • Hoofdstuk 5 Gebruikers van de jaarrekening

DEEL 3 METHODOLOGIE

DEEL 4 RESULTATEN VAN HET EMPIRISCH ONDERZOEK

 • Hoofdstuk 1 De markt van de revisorale opdrachten in de non-profitsector
 • Hoofdstuk 2 De redenen voor de auditorkeuze
 • Hoofdstuk 3 Onderzoek naar de perceptie
 • Hoofdstuk 4 Determinanten van verandering van bedrijfsrevisor
 • Hoofdstuk 5 Welke verenigingen zijn non-compliant?
 • Hoofdstuk 6 Het gebruik van de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen door toezichthoudende of subsidiërende overheden

DEEL 5 CONCLUSIES