17 mei 1995

De vordering van verschillende vennootschappen behorende tot éénzelfde groep, om in het kader van een uniformisering van de controle een nieuwe bedrijfsrevisor te horen benoemen, in opvolging van de uittredende revisor, is gegrond. De werknemersafgevaardigden binnen de ondernemingsraad motiveren immers niet waarop hun gebrek aan vertrouwen in de door de raad van bestuur voorgedragen kandidaat berust.

 

Bovendien heeft de voorgedragen kandidaat-revisor zich er uitdrukkelijk toe verbonden om zich niet in te laten, rechtstreeks of onrechtstreeks, noch door tussenkomst van een natuurlijke of rechtspersoon, met het opstellen van de rekeningen van één van de vennootschappen van de groep, en om niet op te treden ais juridisch en/of fiscaal adviseur van één van hen.

Koophandel-Brussel-17_05_1995.pdf

______________________________

Disclaimer: Hoewel het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI) met de grootste zorgvuldigheid de ontvangen vragen behandelt en hiervoor beroep doet op personen met de vereiste bekwaamheden, wordt ten aanzien van de antwoorden geen enkele garantie geboden en draagt het geen enkele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit feitelijke of juridische vergissingen die werden begaan in het kader van de verstrekte antwoorden en informatie. Het antwoord wordt alleen in de taal van de vraagsteller overgenomen. De lezer en in het algemeen de gebruiker van dit antwoord blijft als enige verantwoordelijk voor het gebruik daarvan.